Logo Image
Ekmans bilskola
Elevbarometer för Ekmans Bilskola - Hjälp oss att bli ännu bättre!


* Du är
* Din ålder
Välj ett av följande svar
* Vilken körkortsklass utbildar du dig för?
Välj ett av följande svar
* Varför valde du vår trafikskola?
Välj minst ett eller flera alternativ
* Hur hittade du oss?
Välj minst ett eller flera alternativ
* Har du närvarat vid en informationslektion?
*
  1 - Nej, inte alls 2 3 4 5 - Ja, definitivt
6. Fick du reda på i ett tidigt skede vad utbildningen skulle komma att kosta?
7. Blev du informerad i ett tidigt skede om skolans priser, erbjudanden och paket?
8. Upplevde du att din utbildningsplan var individuellt utformad och att du blev kontinuerligt informerad om din utbildningsnivå?
9. Vad tycker du om våra öppettider?
10.Vad tycker du om våra körtider?
11. Hur upplever du den allmänna servicenivån på trafikskolan?
12. Vilket betyg vill du ge trafikskolans receptionist?
13. Tycker du att teoriläraren på skolan skapar ett intresse och ett engagemang hos eleverna?
14.Tycker du att teoriläraren på skolan förklarar och motiverar eleverna?
15. Vilket betyg vill du ge trafikskolans teoriundervisning?
16. Hur upplevde du handledarutbildningen?
17. Hur upplevde du Risk 1an?
18. Har din lärare stöttat och uppmuntrat dig i din utbildning?
19. Upplevde du att varje lektion var lärorik?
20. Har du regelbundet mängdtränat med din handledare?
21. Vilket betyg vill du ge din trafiklärare?
22 .Vilket betyg sammanfattar din helhetsbild av trafikskolan?
23. Skulle du rekommendera Ekmans Bilskola?
Ekmans Bilskola strävar alltid efter att bli bättre. Ge gärna konkreta förslag på förbättringsområden. Tack för din hjälp!